Technologie a systémy

name
Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy EZS jsou plně variabilní systémy a při správně zvoleném systému ohlídají Váš objekt a majetek v době Vaší nepřítomnosti.

name
Přístupové a docházkové systémy

Přístupové a docházkové systémy ACS slouží obecně pro kontrolu přístupu do objektu, nebo evidenci osob a jejich docházky.

name
Kamerové systémy analogové a IP

Kamerové systémy slouží pro monitorování pohybu osob, vozidel nebo hlídání objektů.

name
Elektronická požární signalizace

Elektronická požární signalizace EPS chrání objekt pomocí hlásičů a v případě vypuknutí dokáže včas signalizovat lokaci požáru.

name
Systém evakuačního rozhlasu

Systém evakuačního rozhlasu ERO je systém zpravidla instalovaný v komerčních objektech, aby zajistil evakuaci v případě vzniku požáru.

name
Domovní dorozumívací systémy

Domovní dorozumívací systémy DDS jsou tu proto, aby nám denně usnadňovali vstupy do jakýchkoliv komerčních i nekomerčních objektů.

name
Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž SKS je součástí každé administrativní budovy, veřejných budov a čím dál více ji můžeme najít v domácnostech, kde tvoří hlavně lokální počítačovou síť.

name
Televizní a satelitní rozvody

Televizní a satelitní rozvody STA jsou součástí většiny dnešních domácností, hotových pokojů, restauračních zařízení apod.

name
Pobočkové telefonní ústředny

Pobočkové telefonní ústředny PBX bývají většinou součástí kancelářských prostor, škol, úřadů, občas v menším provedení v domácnostech.

name
Systémová nadstavba – integrační sw

Samozřejmostí moderního řešení je integrování všech bezpečnostních systémů do jednoho celku, který zajistí komfortní ovládání a poskytne přehledný stav monitorovaných událostí.