Systém evakuačního rozhlasu – ERO

Systém evakuačního rozhlasu ERO je systém zpravidla instalovaný v komerčních objektech, aby zajistil evakuaci v případě vzniku požáru.

ERO se ve většině případů instaluje, do průmyslových objektů, kancelářských prostor, hotelů, obchodních center apod. ERO neslouží pouze jako evakuační rozhlas, ale může sloužit jako ozvučovací systém k reprodukci hudby, nebo služebních a informačních hlášení. Obvykle se ERO kombinuje s protipožárním elektronickým systémem EPS.
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Půlroční kontrolu provozuschopnosti systému
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů