Strukturovaná kabeláž – SKS

Strukturovaná kabeláž SKS je součástí každé administrativní budovy, veřejných budov a čím dál více ji můžeme najít v domácnostech, kde tvoří hlavně lokální počítačovou síť.

SKS využívá i čím dál více technologií pro vzájemnou komunikaci a ovládání např. IP kamery, IP telefony, IP DDS. Pro správnou přenosovou rychlost je vždy potřeba zvolit vhodnou topologii sítě. SKS dělíme na Metalickou a Optickou kabeláž. Metalická kabeláž je limitována délkou 100m při použití kabeláže cat 5E, 6, 6A, 7. Pro delší vedení se využívá Optické vlákno, které je schopné přenést informace na několik kilometrů. Zapojení máme Singlemode nebo Multimode, zapojení se liší v počtu využitých optických vláken a vzdálenosti použití.
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný typ kabelu
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž
  • Předávací dokumentaci
  • Měřící protokoly
  • Vaření optiky
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů