Pobočkové telefonní ústředny – PBX

Pobočkové telefonní ústředny PBX bývají většinou součástí kancelářských prostor, škol, úřadů, občas v menším provedení v domácnostech.

Pobočkové ústředny slouží pro vytvoření vnitřní skupiny, kde si daní účastníci volají zdarma. Při uskutečnění hovoru mimo pobočkovou ústřednu se hovor účtuje dle platného tarifu operátora. Pro volání na Mobilního operátore je možné připojit GSM bránu pro směrování odchozího hovoru. PBX máme analogové nebo IP. Analogové PBX využívají analogovou tel. Linku, nebo ISDN. IP ústředny využívají protokolu TCP/IP, kde volání probíhá přes SIP protokol. Pro oba případy lze pro připojení telefonního aparátu k PBX využít strukturovanou kabeláž . V hotelech se jako nadstavba může využívat tarifikační software, jako podklad pro vyúčtování volání pro hosta.
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Integraci do nadstavby
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů