Přístupové a docházkové systémy – ACS

Přístupové a docházkové systémy ACS slouží obecně pro kontrolu přístupu do objektu, nebo evidenci osob a jejich docházky.

ASC rozšiřuje úroveň vnitřní a vnější bezpečnosti objektu v pohybu osob nebo vozidel. Podle zvoleného typu identifikačního média se dělí na kontaktní, bezkontaktní a biometrické. Pomocí rozšiřujících modulů lze rozšířit funkce např. na ovládání výtahů apod. ACS lze kombinovat s Elektronickým zabezpečovacím systémem – EZS, Kamerovým systémem – CCTV
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Integraci do grafické nadstavby
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů