Komplexní servisní péče
  • Uzavřením servisní smlouvy se zákazníkem zajišťujeme formou pravidelných servisních prohlídek kvalitní technický stav slaboproudých systémů
  • Reakční doba na odstranění neočekávané závady je dána požadavkem zákazníka