Elektornická požární signalizace – EPS

Elektronická požární signalizace EPS chrání objekt pomocí hlásičů a v případě vypuknutí dokáže včas signalizovat lokaci požáru.

Pomocí ovládání návazných zařízení je při vzniku požáru zajištěno, např. spuštění evakuačního rozhlasu, zpřístupnění únikových cest, spuštění automatického hasícího zařízení, spuštění
odvětrávacího zařízení, vypnutí hlavního přívodu napájení, signalizace na hasiče PCO. Díky těmto opatřením lze eliminovat případné škody vzniklé požárem. EPS lze kombinovat se systémem Evakuačního rozhlasu – ERO.
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Integraci do grafické nadstavby
  • Připojení na hasiče – Pult Centrální Ochrany
  • Půlroční kontroly provozuschopnosti systému
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů