Televizní a satelitní rozvody – STA

Televizní a satelitní rozvody STA jsou součástí většiny dnešních domácností, hotových pokojů, restauračních zařízení apod.

Standardně se pro rozvod STA používá koaxiální kabel. V dnešní době je digitální samozřejmostí. Ve volně šiřitelných DVBT Multiplexech je okolo 40 vysílacích kanálů. S instalací satelitní antény ovšem kanály narůstají a dle zvolené služby se dají sledovat pořady, z celé naší planety. Jako varianta pro příjem televizního signálu, je zde možnost zřízení služby IPTV, kde se pro příjem využívá internetového připojení.
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů