Systémová nadstavba – integrační software IS

Samozřejmostí moderního řešení je integrování všech bezpečnostních systémů do jednoho celku, který zajistí komfortní ovládání a poskytne přehledný stav monitorovaných událostí.

Jde o systémové řešení možnosti ovládání všech zařízení z jednoho místa vč. Grafického zobrazení. Většinou se IS používá v prostorách ostrahy, kde je 24h služba pro možnost ovládání. Obsluha tak může být okamžitě informována, o veškerých stavech ze systémů např. EZS, EPS, CCTV, ACC, kontrola výtahů apod.
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Integraci do grafické nadstavby
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů