Elektronické zabezpečovací systémy – EZS

Elektronické zabezpečovací systémy EZS jsou plně variabilní systémy a při správně zvoleném systému ohlídají Váš objekt a majetek v době Vaší nepřítomnosti.

EZS slouží primárně k ochraně objektů, v nichž jsou nainstalovány. Pro zvýšení bezpečí lze použít různé typy pohybových detektorů např. s imunitou vůči domácím mazlíčkům, magnetické kontakty, kouřové, tepelné nebo plynové detektory apod. Systémy lze kombinovat drátové i bezdrátové. Pro ovládání slouží klávesnice (LCD, LED, dotykové), ale i bezdrátové ovladače.
V kombinaci s přístupovým systémem lze systém ovládat přiložením karty nebo čipu. Vzdálené ovládání EZS, lze provádět přes mobilní telefon formou SMS ,nebo hlasu případně přes internetový prohlížeč. Ovládáním je myšleno (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ) systému, ale je tu i možnost ovládání výstupů na sepnutí světelného okruhu, otevření dveří nebo vrat od garáže apod. EZS lze kombinovat s dalšími systémy jako jsou například Přístupové a docházkové systémy – ACS, Kamerové systémy – CCTV
Naše firma nabízí tyto služby

  • Obhlídku objektu a dle požadavků zvolíme vhodný systém
  • Nezávaznou cenovou nabídku
  • Stavební přípravu pro instalaci
  • Instalaci, montáž a naprogramování
  • Zaškolení vč. Předávací dokumentace
  • Integraci do grafické nadstavby
  • Připojení na Pult Centrální Ochrany
  • Roční kontrolu provozuschopnosti systému
  • Záruční a pozáruční servis

Ve smyslu § 13 odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Vás ujišťujeme, že vlastníme písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě na námi distribuované výrobky, na něž se vztahuje výše citovaný zákon a příslušná vládní nařízení.

Provádíme instalace a servis systémů